Transport to dziedzina, która ma na celu zaspokojenie określonych potrzeb. Bezapelacyjnie jest on jedną z gałęzi gospodarki narodowej i ma bardzo istotny wpływ na jej rozwój. Rozwój działalności gospodarczej wiąże się z działaniem firmy transportowej. Sprawne działanie wspomnianych firm, ma odzwierciedlenie w funkcjonowaniu, powiązanych z nimi, punktów odbiorczych. Potrzeby transportowe są obecnie, najczęściej realizowane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa transportowe.

Optymalizacja trasy

Transport i spedycja, aby sprawnie działać, musi przykładać wagę do efektywności swojej pracy. Optymalizacja trasy jest jednym z podstawowych działań firm transportowych. Transport, niestety, napotyka wiele trudności, gdyż wpływ na efektywność ma wiele czynników – bardzo często zewnętrznych i niezależnych. Planowanie optymalnej trasy jest niezwykle trudnym, ale koniecznym zadaniem przedsiębiorstw transportowych. Co więcej, nieliniowe zależności między poszczególnymi elementami sprawiają, że mechanizm ten jest jeszcze bardziej złożony. W procesie optymalizacji istotne są koszty przejazdu, opłacenie kierowców oraz poziom akceptowanego zysku. Dla różnych firm ten ostatni element ma różną wartość. Często zdarza się tak, że relacje ze strategicznym klientem, pozwalają na zlecenie, nie do końca opłacalne.

„Puste przebiegi”

Omawiana dziedzina łączy określoną liczbę odbiorców ze zdefiniowanymi dostawcami. Transport międzynarodowy od lat walczy z problemem zminimalizowania „pustych przebiegów”. Jak z miejsca rozładunku dotrzeć do miejsca załadunku, najkrótszą trasą. Plan działania wydaje się prosty, ale jak już wspominałam optymalizacja trasy nie ma zależności liniowych i nie wszystkie działania są oczywiste. W trasie należy pamiętać o kilku elementach. Po pierwsze, o obowiązkowych przerwach kierowców, które bardzo często mogą wydłużyć czas odbioru kolejnego transportu. W takiej sytuacji należy przeanalizować, czy inny kierowca – nawet znajdujący się dalej – nie przywiezie dostawy szybciej. Po drugie, zdarza się, że kierowcy mają przymusowe przerwy, związane z zakazami jazdy w określone dni i godziny w różnych krajach. Najczęściej są to weekendy. W takiej sytuacji transport musi ponownie zaakceptować przymusowy postój. Ostatnim elementem wpływającym na efektywność trasy są czynniki zewnętrzne. Ten element, niestety jest nieprzewidywalny, może nas zaskoczyć, ale też trzeba brać go pod uwagę.

Programy wspierające

Szukanie najlepszych połączeń transportowych jest bardzo trudnym zadaniem. Zwłaszcza, że trasy nieustannie się zmieniają, a co za tym idzie, ich optymalizacja musi być prowadzona na bieżąco. W tym działaniu niezwykle pomocne są różne programy komputerowe, które wspierają czynnik ludzki, w postaci logistyków. Program służy do zarządzania transportem i dystrybucją, nadzoruje koszty transportu, planuje trasy przy użyciu map, dowodzi flotą, kieruje zleceniami transportowymi oraz monitoruje przyszłe zlecenia przez internet. Cały system może generować raporty, dzięki czemu można sprawdzić, co należy poprawić, a co się sprawdza i daje wymierne efekty.

Mało kto zdaje sobie sprawę, jak ciężkie i odpowiedzialne zadanie spoczywa na logistykach i przedsiębiorcach kierujących firmami transportowymi. Optymalizacja tras jest niezwykle trudnym zadaniem, a należy pamiętać, że na barkach transportu leży rozwój wielu dziedzin gospodarki narodowej.

Życzymy wszystkim optymalnych tras!

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!