Dzisiaj przed nami temat wielkiego kalibru i to dosłownie. Transport to bardzo ważna dziedzina gospodarki i wspominałam już o tym wielokrotnie. Wpływa on na rozwój wielu, nawet niepokrewnych branż. Transport może być morski, powietrzny lub lądowy i właśnie ten ostatni cieszy się największą popularnością. Co zrobić, gdy nasz ładunek nie mieści się w przyjętych standardach. Jest zbyt duży, nieporęczny lub jego masa przekracza normy?  Nie martwcie się, transport musi być przygotowany na każdą okoliczność, także tę niestandardową.

Ładunek niestandardowy – co to?

Zacznijmy od tego co to jest ładunek niestandardowy, albo inaczej mówiąc ponadgabarytowy lub ponadnormatywne. Są to ładunki, do których przewożenia potrzebne są specjalne środki transportu oraz dodatkowo odpowiedni sprzęt przeładunkowy. Inaczej można określać je, jako takie, których obrys przekracza wymiary pojazdu i po nałożeniu ich na niego, jego masa jest wyższa niż 40 ton. Oczywiście ładunki tego typu nie mogą zostać poddane jakimkolwiek podziałom, gdyż wiązałoby się to z ich uszkodzeniem.

Skomplikowany proces

Muszę zaznaczyć, że w tym artykule skupię się na ładunkach ponadnormatywnych dla transportu lądowego. Łatwo zauważyć, że towar niestandardowy dla ciężarówki nie musi być takim dla statku. Przewóz ładunków ponadgabarytowych to bardzo złożone działanie. Wszystko zaczyna się od załadunku, doboru odpowiedniego sprzętu transportowego, dobre zaplanowanie trasy, załatwienie wszelkich dokumentów, zaczynając od zgód po ubezpieczenia oraz odpowiedni rozładunek. Każdy towar jest inny więc nie da się ustalić jednego sprawdzonego sposobu przewozu wspominanych ładunków. Ważną rolę w rozplanowaniu trasy przejazdu odgrywa logistyk, który analizuje wszystkie możliwe zagrożenia i sprawdza całą infrastrukturę. Bardzo często w takich wypadkach, trzeba zrezygnować z najkrótszej trasy, gdyż są na niej przeszkody, których pojazd przewożący ładunek, nie jest wstanie pokonać (mosty, tunele, ronda).

Zgody, zezwolenia…

Nie każdy może przewozić ładunki ponadnormatywne, aby świadczyć takie usługi trzeba posiadać odpowiednie zezwolenia, przez co rozumiemy realizację usług specjalistycznych. To jednak nie koniec, każdy przewóz należy zgłosić do odpowiedniego zarządcy infrastruktury. W przypadku przejazdu międzynarodowego należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy kraj ma inne dopuszczalne normy związane z przewozem wielogabarytowym. Czas przejazdu jest ograniczony, wyznaczone są odpowiednie postoje, wymagane jest również eskortowanie danego przejazdu. Należy uzyskać od każdego kraju, po którym będziemy się poruszać, specjalne zezwolenia. Cena takiego zezwolenia zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie.

Jak widać przewóz niestandardowego ładunku jest możliwy, ale wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego decydując się na takie działanie warto wybrać sprawdzone firmy, które specjalizują się w tego rodzaju transportach.

Szerokości!

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!