Łańcuch dostaw w transporcie

Określenie, którym posługujemy się bardzo często to „łańcuch dostaw”. Nic dziwnego, dziedzina tsl jest z nim niezaprzeczalnie mocno związana. Jest on istotą logistyki i transportu, ale co to właściwie jest i na czym polega? Postaram się to wyjaśnij w dzisiejszym wpisie.

Łańcuch dostaw – definicja

Łańcuch dostaw to zbiór zdarzeń, obejmujących czynności powiązane z transportem, jak i przeróbką i przemieszczaniem wszelakich dóbr. Co więcej, obejmuje on również wszelkiego rodzaju organizacje, które są powiązane z całym procesem. Będą to, m.in.: firmy dostarczające elementy składowe, wykonawcy, dostawcy oraz konsumenci końcowi. Łańcuch dostaw to proces bardzo złożony, który posiada określone cele, zakres obowiązków każdego podmiotu jest jasno określony, a podmiot przepływu jest przekazywany bądź przetwarzany przez każde ogniwo.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kierowanie procesem, o którym mowa nie jest pracą łatwą. Nie można zapominać, że dotyczy on bardzo wielu obszarów, które należy kontrolować. Jak w całej branży tsl, także tutaj istotna jest szybkość działania. Można to osiągnąć dzięki spójnemu planowaniu i przejrzystej infrastrukturze. Oczywiście, łańcuch dostaw to nie tylko przesyłanie dóbr materialnych, ale również informacji, które odpowiednio przekazane pozwalają na zorganizowaną i zoptymalizowaną współpracę. Jasno określone oczekiwania każdego z podmiotów uczestniczących pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów oraz konfliktów, które mają negatywny wpływ na cały proces. Ważnym elementem jest również magazynowanie oraz gospodarka pozostałościami i opakowaniami.

Typologia łańcucha dostaw

Wyróżniamy dwa rodzaje łańcuchów – reaktywne i efektywne. Reaktywny łańcuch to taki, który za cel ma szybkie reagowanie na potrzeby klienta. Istotny jest poziom obsługi i elastyczność w reagowaniu na zmiany popytu. Konkurencyjność dotyczy jakości obsługi.

Z kolei efektywny skupia się, jak sama nazwa wskazuje, na efektywności. W tym przypadku bardzo ważne jest zminimalizowanie kosztów, bez utraty poziomu obsługi. Tutaj przedsiębiorstwa mogą konkurować ceną.

Nie jest możliwe połączenie tych dwóch typów, gdyż większa efektywność, wpływa na zmniejszenie reaktywności na potrzeby klientów, czyli zmniejszenie jakości obsługi. Natomiast większa reaktywność wiąże się z zwiększeniem kosztów, co nie jest efektywne.

Łańcuch dostaw, łączy współdziałające firmy, ale nie oznacza to, że muszą one ze sobą współpracować. Niezaprzeczalnie jest on istotny w gospodarce. Bez nie go nie jest możliwe przekazanie dóbr od momentu ich rozwoju, aż do konsumenta końcowego.

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!