Wyzwania stawiane przed logistyką stale rosną, ale nie należy zapominać, o tych już istniejących. Jednym z nich, które swoją skalą przewyższa wiele innych jest transport żywności. Dlaczego właśnie ta dziedzina wymaga tyle precyzji i zaangażowania? Odpowiedź jest prosta, transport produktów spożywczych i jego odpowiednie przygotowanie ma ogromny wpływ na zdrowie i komfort konsumentów. Dostarczenie świeżych produktów oraz zachowanie jak najwyższej jakości to wyzwanie dla firm transportowych.

Transport żywności obwarowany jest restrykcyjnymi przepisami prawnymi, musi spełniać odpowiednie kryteria sanitarne, jak i higieniczne. Jakie wyzwania stają przed firmą transportową zajmującą się przewozem produktów spożywczych? Postaram się przybliżyć Wam nieco tę kwestię.

Odpowiednie warunki

Przede wszystkim, należy mieć świadomość odpowiedzialności za przewożony towar, a wiąże się z tym stosowanie Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). W celu wyjaśnienia na czym polega ta technologia posłużę się definicją ze strony www.logistyka.net.pl, gdzie jest napisane, iż jest to: „System organizacyjny stworzony dla funkcjonowania firmy w sposób wykluczający skażenie lub zanieczyszczenie wyrobów spożywczych, gwarantujący bezpieczeństwo konsumenta przy postępowaniu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego produktu spożywczego. W logistyce HACCP ma gwarantować bezpieczeństwo magazynowania i dystrybucji wyrobów spożywczych.” Stosowanie takich procesów ma również ułatwić profilaktykę możliwych zagrożeń. Ważnym aspektem jest świadomość, że produkty spożywcze należą do różnych grup, niektóre są świeże, inne mrożone, sypkie, pakowane, płynne itd. Do każdego z nich należy zastosować odpowiednie warunki przewozowe oraz umiejętnie i stosownie przeprowadzić proces technologiczny. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób załadunku, transportu żywności oraz wyładunku danego towaru.

Czas

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest czas, który odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli mamy do czynienia z żywnością. Bardzo często przewożone produkty maja krótki termin ważności i należy zadbać o to aby zredukować do minimum ryzyko opóźnień. Wydłużenie czasu przewozu, może znacznie wpłynąć na zmniejszenie wartości ładunku, a co za tym idzie obniżenie jego jakości i niezadowolenie klienta oraz finansowa strata dla obu stron. Dostosowanie floty oraz optymalizacja tras może znacząco usprawnić transport i pozwolić na dotrzymanie terminów.

Jakość

Z roku na rok wzrasta ilość transportów żywności, głównie międzynarodowych, aby spełniać wszystkie wymogi legislacyjne i najwyższe normy, przedsiębiorcy chcą usprawniać swoje przewozy. Jeżeli chodzi o żywność, największe znaczenie ma zachowanie odpowiedniej wilgotności i temperatury przewożonego ładunku. Dużym ułatwieniem jest montowanie termografów, czyli urządzeń, które monitorują wspomniane czynniki. Ważne, aby wszystkie chłodnie, izotermy, cysterny czy mroźnie przechodziły regularnie kontrole techniczne i spełniały wszystkie wymogi sanitarne. To w jaki sposób zostanie przetransportowana żywność, wpłynie na to jakie produkty spożywcze będziemy kupować my konsumenci. Nasza firma, Red Horizon, doskonale o tym pamięta i spełnia rygorystyczne wymogi, aby wszystkie produkty mogły być określane, jako te najwyższej jakości.

Szerokości!

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!