Transport to dziedzina, która rozwija się niezwykle szybko, ale czy nadąża nad globalnym rozwojem. Transport intermodalny to odpowiedź, na coraz większe wymagania klientów i innowacyjny sposób, w jaki można podchodzić do tematu konkurencyjności. Optymalizacja kosztów i skuteczny transport to efekt, wyboru takiego rozwiązania.

Transport intermodalny, co to takiego? O takim transporcie mówimy, gdy jedna operacja przewozowa jest realizowana przez przynajmniej dwa środki transportu. Dodatkowo należy pamiętać, że jednostka ładunkowa (np. kontener, wymienne nadwozia, naczepy siodłowe) na wszystkich etapach jest niezmienna. Nie mamy do czynienia z przeładunkiem samego towaru na całej trasie. Transport intermodalny można podzielić ze względu na rodzaj użytych jednostek, zasięg czy charakter środków transportu. Niezależnie od tego ile jest gałęzi transportu klient podpisuje jedną umowę przewozową. Zastosowanie transportu kombinowanego pozwala na dostarczenie towaru do każdego miejsca na świecie, zacierają się granice między krajami, a handel zagraniczny może rozkwitać.

Transport intermodalny, multimodalny, a może kombinowany?

Transport intermodalny, kombinowany lub multimodalny? Wyrażeń tych nie można nazwać synonimami, dlaczego? Już tłumaczę. Transport multimodalny to przewóz towaru za pomocą, co najmniej dwóch gałęzi transportu, ale nie ma obowiązku przewożenia go w jednej jednostce ładunkowej. Transport kombinowany również dotyczy, co najmniej dwóch rodzajów transportu, ale jest to głównie transport kolejowy i morski. Samochody ciężarowe jedynie obejmują dowóz i odwóz. Tutaj mamy do czynienia, tak jak w transporcie intermodalnym, z jedną jednostką przewozową. Możecie również spotkać się z określeniem transportu kabotażowego i łamanego. Ten pierwszy pozwala, po dostarczeniu przesyłki zagranicznemu odbiorcy, na rozpoczęcie kolejnego zlecenia transportowego, ale tylko na terenie kraju, w którym obecnie jesteśmy. O transporcie łamanym mówimy, gdy wykorzystujemy, co najmniej dwa środki transportu, ale w obrębie jednej gałęzi. Jeżeli rozpoczynamy transportem drogowym, to takim też musimy kontynuować.  

Plusy transportu intermodalnego

Bardzo ważną korzyścią jest obniżenie kosztów, gdyż duże ładunki można z łatwością przewieźć na bardzo odległe dystanse. Ułatwiony jest również proces przeładunkowy, podczas którego można wyeliminować niepotrzebne wydatki. Koszty to jedna kwestia, ale w transporcie istotny jest jeszcze czas. W transporcie intermodalnym, nie ma strat czasowych związanych z przeładunkiem i załadunkiem. Oszczędność czasu wiąże się również z eliminacja podpisywania niepotrzebnych dokumentów. Zwolennicy tego transportu, jako zaletę wymieniają również zwiększenie bezpieczeństwa ładunku. Unikanie rozładunków, sprawia, że towar nie jest narażony na zbędne ryzyko uszkodzeń. Często, gdy mowa o transporcie intermodalnym, słyszy się też o ekologii. Ochrona środowiska jest związana z zmniejszeniem emisji spalin oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Intermodalny transport, to bardzo duży potencjał, który jest przyszłością odległych przewozów międzynarodowych oraz przewozów szytych na miarę.

 

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!