Dzisiaj coś dla osób, które na co dzień są związane z przewozem towarów wrażliwych. Znajomość SENT to podstawa w takiej działalności, ale trzeba kontrolować również zmiany związane z tym systemem. Co to SENT, do kogo jest kierowany, jakie zmiany zaszły w ustawach oraz kto, za co odpowiada – dzisiaj u nas na stronie.

Zmiany w ustawie dotyczące SENT

Zgodnie z przepisami każdy przewóz towarów wrażliwych musiał być zgłoszony do systemu SENT. Od maja 2018 roku ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz również inne pokrewne ustawy uległy zmianie. Do towarów wrażliwych dołączyły również środki lecznicze specjalnego przeznaczenia, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne zagrożone spadkiem dostępności na terytorium RP. Nowelizacja ma na celu zahamowanie wywozu wspomnianych towarów poza granice Polski. Towary wrażliwe to wyroby alkoholowe, susz tytoniowy, oleje i preparaty smarowe, a także paliwa opałowe i silnikowe. Obowiązek stosowania systemu monitorowania powstaje w momencie, gdy objętość lub masa netto nie przekracza 500 litrów bądź 500 kg. Natomiast od października 2018 w systemie możliwe jest określenie danych geolokalizacyjnych środka transportu.

Co to SENT

SENT to elektroniczny system rejestracji zgłoszeń. Został on stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Usprawnia on gromadzenie, przetwarzanie i aktualizacja danych. Dostęp można uzyskać przez platformę e-Przewóz, założyć konto może osoba fizyczna. Zgłoszenie do systemu rejestracji zawiera dane podmiotu wysyłającego oraz odbierającego, przewoźnika, informacje o towarze oraz o trasie.

Obowiązki podmiotów związanych

Podmiot wysyłający musi dokonać zgłoszenia przewozu, otrzymuje wtedy numer referencyjny zgłoszenia, ważny przez 10 dni. Następnie numer referencyjny jest przekazywany przewoźnikowi.

Przewoźnik ma za zadanie uzupełnienie danych w zgłoszeniu oraz w razie potrzeby ich aktualizację. Uzupełnienie danych musi nastąpić przed rozpoczęciem transportu. Musi podać informacje o środku transportu, swojej licencji, o trasie, miejscu zakończenia dostawy oraz planowanym czasie.

Odbierający natomiast wpisuje datę zakończenia przewozu, czyli zamyka zgłoszenie. Określa również czy towar jest zgodny z wpisem. Odbiorca musi dokonać zamknięcia nie później niż w następnym dniu roboczym.

Sankcje

Oczywiście nie przestrzeganie przepisów zawartych w ustawach wiąże się z sankcjami dla podmiotów, których dotyczy transport. Pierwsza sytuacja, która może skutkować karami to niezgodność stanu faktycznego ze zgłoszeniem. Może to dotyczyć masy/objętości towaru, jego ilości, rodzaju, itp. Za takie przewinienia grozi zamknięcie urzędowe, kaucja po stronie przewoźnika oraz kary pieniężne nałożone na wysyłającego i odbierającego. Kolejnym przewinieniem jest nie zgłoszenie transportu bądź nie posiadanie numeru referencyjnego. W takiej sytuacji towar i pojazd jest zatrzymywany, za jego przechowywanie i magazynowanie pobierana jest opłata, a dodatkowo w tym wypadku również nałożone są wysokie kary finansowe.

Warto pamiętać o zgłoszeniu do systemu SENT, a w razie jakichkolwiek wątpliwości odsyłamy na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC.

Szerokości!

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!