Transport to bardzo złożona działalność, która wymaga pracy i wiedzy wielu specjalistów. Optymalizacja, planowanie i dobra organizacja to jego ważne elementy. Nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie, które odgrywa w tej branży kluczową rolę. W każdej firmie transportowej ważną jednostką jest dział zajmujący się zarządzaniem ryzykiem. Przewozy, często są związane z bardzo cennymi towarami, a ich sprawny transport wpływa na dobre prosperowanie firmy zlecającej. W sytuacji zagrożenia ratunkiem może być ubezpieczenie, które posiada firma transportowa, lub zleceniodawca.

Ubezpieczenia czy warto?

Cały proces transportowy jest narażony na zagrożenia, które niosą ze sobą szkody. W takiej sytuacji warto zdecydować się na ubezpieczenie. Ubezpieczenie może być różnego rodzaju, najczęściej spotykanym jest polisa OC, ale nie jest ono obligatoryjne. Jednakże jeżeli odpowiedzialność finansowa za wyrządzone szkody może spocząć na ubezpieczycielu to warto z takiej możliwości skorzystać.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Polisa OC jest wykupywane przez firmy transportowe i zabezpiecza je przed szkodami, powstałymi w momencie świadczenia umowy przewozowej. Może to wiązać się ze zniszczeniem towaru, nie dotrzymaniem terminu dostawy. Niestety ubezpieczalnia mają wiele wyłączeń, których takowe ubezpieczenie nie obejmuje. Dodatkowo polisa OC dotyczy procesu transportowego a ten rozpoczyna się po załadunku, co oznacza, że nie obejmuje momentu załadunku, przeładunku oraz wyładunku.

Ubezpieczenie CARGO

Istnieje również dodatkowa polisa, która rozszerza zakres ochrony OC. Jest to ubezpieczenie mienia. Może wykupić je zleceniodawca, ale posiadają je również firmy oferujące kompleksowe usługi transportowe. Co zawiera takie ubezpieczenie i czym różni się od OC? OC chroni przewoźnika prze odpowiedzialnością cywilną, natomiast Cargo chroni towar, a co za tym idzie także zleceniodawce przed stratami. Dodatkowo, obejmuje załadunek, przeładunek, wyładunek oraz magazynowanie, zdarzenia losowe, np. wszelkiego rodzaju kataklizmy, kradzieże, wandalizm czy wypadki, oraz błędy przewoźnika. Oczywiście cargo, podobnie jak OC ma różne ramy. Im wyższa składka, tym szerszy zakres ubezpieczenia i mniejsza ilość wyłączeń.

Należy pamiętać, że najważniejsze w procesie transportowym jest dostarczenie przesyłki w stanie nie zmienionym. Nigdy nie będziemy w stanie do końca pozbyć się ryzyka, ale warto mieć zaplecze, które w razie zagrożenia pokryje szkody. Najlepszym zapleczem jest dobra polisa.

Siedziba

Mrozowa 20a, Kraków

Numer kontaktowy

+48 785-330-122

Adres e-mail

biuro@redhorizon.info

Facebook

Polub nas!